Table of content

Volume 58, Number 2, 2009

Trends in antimicrobial susceptibility of Campylobacter isolates in Poland (2000-2007).

Elżbieta Rożynek, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Bernadeta Szczepańska, Sebastian Wardak, Jolanta Szych, Piotr Konieczny, Piotr Albrecht, Danuta Dzierżanowska
Pol J Microbiol
2009; 58(2):111-115
ICID: 894141
IC™ Value: 9.00
ABSTRACT >> STATS

Changes in microbial community structure during adaptation towards polyhydroxyalkanoates production.

Sławomir Ciesielski, Ewa Klimiuk, Justyna Mozejko, Ewa Nowakowska, Tomasz Pokój
Pol J Microbiol
2009; 58(2):131-139
ICID: 965151
IC™ Value: 9.00
ABSTRACT >> STATS