Enzymatic activity of Prototheca zopfii strains isolated from cows with mastitis
Henryk   Krukowski, Andrzej   Lisowski, Bożena   Nowakowicz-Dębek, Łukasz   Wlazło
Pol J Microbiol
2012; 61(3):217-218
ICID: 1014510Abstract total views: 838
Full text total downloads: 0
Average monthly downloads: 0