IS6110-based differentiation of Mycobacterium tuberculosis strains
Anna  Żaczek, Małgorzata  Ziółkiewicz, Arkadiusz  Wojtasik, Jarosław  Dziadek, Anna  Sajduda
Pol J Microbiol
2013; 62(2):201-204
ICID: 1055714Abstract total views: 649
Full text total downloads: 0
Average monthly downloads: 0