Endogenous or exogenous origin of vaginal candidiasis in a Polish women?
Magdalena   Mnichowska-Polanowska, Iwona  Wojciechowska-Koszko, Bogumiła  Klimowicz, Ludmiła  Szymaniak, Barbara  Krasnodębska-Szponder, Z.  Szych, Stefania  Giedrys-Kalemba
Pol J Microbiol
2013; 62(3):311-317
ICID: 1072799Abstract total views: 681
Full text total downloads: 429
Maximum downloads: 69 2019.01
Minimum downloads: 1 2019.02
Average monthly downloads: 6.4