Možnosti identifikace genomických druhů Burkholderia cepacia komplexu PCR a RFLP
Lucie  Navrátilová, Magdaléna  Chromá, Vojtěch  Hanulík, Vladislav  Raclavský
Pol J Microbiol
2013; 62(4):373-376
ICID: 1087839Abstract total views: 619
Full text total downloads: 352
Maximum downloads: 67 2016.03
Minimum downloads: 1 2016.06
Average monthly downloads: 4.89