Production of Ligninolytic Enzymes by Cultures of White Rot Fungi

Ewa B.  Górska, Urszula  Jankiewicz, Jakub  Dobrzyński, Agnieszka  Gałązka, Monika  Sitarek, Dariusz   Gozdowski, Stefan  Russel, Paweł  Kowalczyk
Pol J Microbiol
2014; 63(4):461-465
ICID: 1130758
Abstract total views: 557
Full text total downloads: 708
Maximum downloads: 54 2017.09
Minimum downloads: 1 2016.08
Average monthly downloads: 13.36