Recombinant MAG1 Protein of Toxoplasma gondii as a Diagnostic Antigen

Justyna M. Gatkowska, Bożena  Dziadek, Jarosław  Dziadek, Katarzyna  Dzitko, Henryka  Długońska
Pol J Microbiol
2015; 64(1):55-59
ICID: 1148775
Abstract total views: 461
Full text total downloads: 592
Maximum downloads: 39 2016.02
Minimum downloads: 1 2019.04
Average monthly downloads: 12.08