Recombinant MAG1 Protein of Toxoplasma gondii as a Diagnostic Antigen

Justyna M. Gatkowska, Bożena  Dziadek, Jarosław  Dziadek, Katarzyna  Dzitko, Henryka  Długońska
Pol J Microbiol
2015; 64(1):55-59
ICID: 1148775
Abstract total views: 399
Full text total downloads: 544
Maximum downloads: 39 2016.02
Minimum downloads: 2 2018.06
Average monthly downloads: 13.95