Optimized Protocol for PFGE Analysis of Anginosus (milleri) Streptococci

Katarzyna  ObszaƄska, Izabela  Kern-Zdanowicz, Izabela  Sitkiewicz
Pol J Microbiol
2015; 64(1):61-64
ICID: 1148776
Abstract total views: 360
Full text total downloads: 610
Maximum downloads: 96 2017.11
Minimum downloads: 1 2018.06
Average monthly downloads: 15.64