Optimized Protocol for PFGE Analysis of Anginosus (milleri) Streptococci

Katarzyna  ObszaƄska, Izabela  Kern-Zdanowicz, Izabela  Sitkiewicz
Pol J Microbiol
2015; 64(1):61-64
ICID: 1148776
Abstract total views: 437
Full text total downloads: 648
Maximum downloads: 96 2017.11
Minimum downloads: 1 2019.02
Average monthly downloads: 13.22