Molecular methods for identification of monophasic Salmonella Typhimurium strains

Grzegorz  Madajczak, Bożena  Dera-Tomaszewska, Jolanta  Szych, Anna  Chróst, Monika  Wasiak
Pol J Microbiol
2015; 64(4):383-386
ICID: 1185238
Abstract total views: 650
Full text total downloads: 578
Maximum downloads: 58 2018.11
Minimum downloads: 2 2018.01
Average monthly downloads: 16.06