Tuberculosis in Antelopes in a Zoo in Poland - Problem of Public Health

Monika  Krajewska, Michał   Załuski, Anna  Zabost, Blanka  Orłowska, Ewa  Augustynowicz-Kopeć, Krzysztof  Anusz, Marek  Lipiec, Marcin   Weiner, Krzysztof  Szulowski
Pol J Microbiol
2015; 64(4):395-397
ICID: 1185242
Abstract total views: 580
Full text total downloads: 533
Maximum downloads: 49 2018.03
Minimum downloads: 2 2018.01
Average monthly downloads: 16.66