Streptococcus anginosus (milleri) group strains isolated in Poland 1996-2012 and their antibiotic resistance patterns

Katarzyna  Obszańska, Izabella  Kern-Zdanowicz , Aleksandra  Kozińska, Katarzyna  Machura, Elżbieta   Stefaniuk , Waleria  Hryniewicz, Izabela  Sitkiewicz
Pol J Microbiol
2016; 65(1):33-41
ICID: 1197323
Abstract total views: 777
Full text total downloads: 683
Maximum downloads: 78 2017.12
Minimum downloads: 2 2018.01
Average monthly downloads: 15.52