In Search of the Antimicrobial Potential of Benzimidazole Derivatives

Monika  Janeczko, Zygmunt  Kazimierczuk, Andrzej   Orzeszko, Andrzej  Niewiadomy, Ewa  Król, Ryszard  Szyszka, Maciej  Masłyk
Pol J Microbiol
2016; 65(3):359-364
ICID: 1215615
Abstract total views: 737
Full text total downloads: 462
Maximum downloads: 30 2018.09
Minimum downloads: 4 2018.11
Average monthly downloads: 14