Suppressive Effect of Trichoderma spp. on Toxigenic Fusarium Species

Lidia  Błaszczyk, Aneta   Basińska-Barczak, Hanna  Ćwiek-Kupczyńska, Karolina  Gromadzka, Delfina  Popiel, Łukasz  Stępień
Pol J Microbiol
2017; 66(1):85-100
ICID: 1234996
Abstract total views: 801
Full text total downloads: 0
Average monthly downloads: 0