Multiplex-PCR assay for identification of Klebsiella pneumoniae isolates carrying the cps loci for K1 and K2 capsule biosynthesis.
Rafał Gierczyński, Marek Jagielski, Waldemar Rastawicki, Stanisław Kałuzewski
Pol J Microbiol
2007; 56(3):153-156
ICID: 875200Abstract total views: 803
Full text total downloads: 0
Average monthly downloads: 0